روانشناسی مثبت

0 ۵۳۱

joy

مابرای یادگیری به دنیا آمده ایم وجهان معلم ماست، طوری رفتار کنید که گویی در ورای هر حادثه ای، هدف ومقصودی نهفته است ودر مقابل هرحادثه ای از خود بپرسید که چرا به این نیاز داشته ایم وچه درسی از آن می گیریم ، هرکسی که قدم به زندگی شما می گذارد ، یک معلم است. حتی اگر شما را عصبانی کند باز هم درسی به شما آموخته است، زیرا محدودیت های شما را نشانتان داده است.

 

اندرومتیوس “آخرین راز شاد زیستن”

*کسانی که دلهایشان دریاچه ای کوچک است و به هیچ اقیانوسی راه ندارد با کوچکترین حادثه ای مضطرب میشوند برعکس کسانی که دلشان به اقیانوش الهی وصل است که هیچ طوفانی نمیتواند کوچکترین اضطرابی به آنها وارد کند*

 

روانشناسی مثبت چیست؟

روانشناسی مثبت به دنبال آن است که تصویری از زندگی خوب را به روشنی بیان کند وموضوع اصلی آن تحقیق درباره تجربیات ذهنی مثبت می باشد . همچون امید، خوشبینی، خشنودی، شایستگی، عشق، عشق به کار، جرات، پشتکار، خودمختاری، مهارت بین فردی،استعداد، خلاقیت، نوع دوستی.

روانشناسی مثبت نگر به سلامت روانی انسان وکیفیت زندگی او در ارتباط با سوال” چه می توانست باشد؟” توجه دارد وبه تقویت توانایی ها وشایستگی های فرد توجه داشته وقبول دارد که افراد “از آنچه می توانند باشند” کمتر هستند.

 

 

تفاوت افکار مثبت با افکار منفی:

افکار مثبت: افکاری سازنده ، انگیزه دهنده وانرژی بخش هستند که بر اثر تلقین ، تکرار وتمرین به ذهن راه می یابد وباعث می شود ذهن وفکر مثبت شود در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست.

افکار منفی: افکاری بازدارنده ومخرب هستند ووقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته وبه سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند در این حالت مادراختیار تفکرات منفی خود قرار دهیم.

 

 

 

ویژگی های افراد مثبت نگر:

1.با وجود تفکر درباره گذشته وآینده ، در زمان حال زندگی می کنند واز آنچه دارند راضی وخشنود هستند.

2.از نظرات درست ومنطقی دیگران استقبال می کنند وبرای رد کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارند.

3.در گفتار خود از کلمات وعبارات مثبت وامید بخش استفاده می کنند.

4.همیشه سعی می کنند با تلاش وکوشش به موفقیت برسند واگر درکاری موفق نشدند عامل را ابتدا درخود وسپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند.

5.همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن ، فکر می کند به همین دلیل کمتر دچار خطا واشتباه با ضدونقیض گویی می شوند.

6.چون دارای ذهن مثبت هستند، می توانند افکار خود را کنترل کنند.

7.اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر در جنبه های منفی ، موارد مثبت آن را بیان می کنند وموضوع را به فال نیک می گیرند وبه عبارت دیگر “نیمه پرلیوان” را می بینند، مشکلات را ناچیز شمرده وبرای حل آن ها از توانایی خود وراهنمایی دیگران استفاده می کنند.

8.اغلب اوقات بشاش، سرزنده،پر انرژی، توانا وخوش مشرب هستند.

9.همه چیز درنظر آنها زیبا ولذت بخش بوده وسعی می کنند ازمواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

10.در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند(مگر خلاف آن را ببینند) وسعی می کنند درحد توان به دیگران خدمت وکمک کنند.

 

 

 

ویژگی های افراد منفی نگر:

1.همیشه از وضعیت موجود وگذشته خود شکایت دارند ونسبت به آینده بدبین هستند.

2.غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی  مخالفت می کنند.

3.در گفتارهای خود از کلمات وعبارات منفی به کرات استفاده می کنند.

  1. دربرخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می کشند ودیگران یا شرایط را عامل شکست وبدبختی خود می دانند.

5.تمرکز فکر ندارند وضدونقیض صحبت می کنند ودر رفتارهایشان خطا واشتباه زیاد است به عبارت دیگر اول عمل می کنند بعد فکر.

6.چون منفی نگر هستند افکارشان بر آنها تسلط دارد.

7.اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده وهمان را بیان می کنند نیمه خالی لیوان را می بینند.

8.از کاه کوه می سازند واز درگیر شدن با مشکلات گریزانند.

9.غالبا افسرده، کج خلق، بدخواب، کم اشتها، عصبی وناتوان هستند.

10.همه چیز در نظر آنها غم انگیز وناامید کننده است واز آنچه دارند، هیچ لذتی نمی برند.

11.در ارتباط های اجتماعی خود به همه چیز شک وسوءظن دارند وفکر می کنند که همه علیه آنها توطئه می کنند.

 

 

 

 

راههای تقویت تفکر مثبت

1.افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند سازنده ویا ویرانگر باشند، باید با فرزندانمان وخود بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا درزندگی به موفقیت وکامیابی های بزرگی، دست یابیم.

  1. نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم وخود را خوب، توانا وباارزش بدانیم.

3.لیستی از صفات مثبت خود را تهیه کنیم وراههای تقویت آن ها را بیابیم وتجربه کنیم.

4.لیستی از صفات منفی خود رادر طی روز تهیه وسعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.

5.در گفتار وبرخورد های روزانه از کلمات وجملات مثبت استفاده کنیم  مثلا: به جای” خسته نباشید” در ملاقات با دیگران از کلمه “خداقوت”، “شاد باشید” استفاده نماییم.

6.افکار خود را متوجه خوبیها وجنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.

  1. هرروز صبح که از خواب برمی خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یا یک تابلو نقاشی زیبا ویا اسما الله روز خود را با نشاط وخوش بینی آغاز کنیم.

8.به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم وهرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما آنها را مهم می پنداریم.

9.به لحظات وخاطرات زیبا ودوست داشتنی گذشته خود فکر وسعی کنیم آنها را تکرار نماییم.

10.از تردید ودودلی دوری کرده وکارها را باجدیت دنبال کنیم.

  1. به ندای منفی درونی خود وتلقین مخرب ونگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم وسعی کنیم عکس آن ها را انجام دهیم.

12.از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم ودر تلاش برای تحقق آن، به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم.

13.در توصیف احوال وزندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

14.از چشم وهم چشمی وحسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری کنیم  روش زندگی خود را، خودمان انتخاب کنیم.

15.هرگز شعار”خواستن توانستن است” را فراموش نکنیم وبدانیم که در سایه سعی وتلاش به آنچه بخواهیم می رسیم.

16.قدر لحظات زندگی را بدانیم واز آنها به خوبی استفاده کنیم زیرا هرگز تکرار نخواهد شد.

17.برای تغییر اوضاع وشرایط نامساعد اقدام کنیم ومطمئن باشیم که می توانیم آن ها را از بین ببریم.

18.از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم وخود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب واحساس عجز وناتوانی خودداری کنیم.

19.خود را از قید وبند های آزار دهنده رها،وساده زندگی کنیم تا فکر وخیال آسوده ای داشته باشیم.

20.ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم.

 

 

 

مهم ترین نشانه های منفی نگری

حسادت، منفی صحبت کردن درباره خود، احساس گناه بی مورد، ناتوانی در ادای تعارفات کلامی، عدم پذیرش تعارفات کلامی، اهمیت ندادن، به نیاز های خویشتن، سوال نکردن در مورد خواسته های خود، ضعف مزاجی پایدار، مقایسه خود با دیگران، انتقاد از دیگران، ناتوانی در پذیرش ولذت بردن از عواطف وحبت دیگران، ناتوانی در بیان عواطف، محروم ساختن بی دلیل خود از رفاه وآسایش

 

 

.

نکته های طلایی مثبت نگری

*فقر، ثروت: فقر نتیجه تفکر فقیرانه است اگر ثروت می خواهید نوع تفکر خود را عوض کنید، در زندگی همان چیزی  رابه دست می آوریم که انتظارش را داریم.

* اهمیت قانون جذب: ذهن انسان شبیه یک آهنرباست وهرچه رابه آن فکر کند به طرف خود می کشد.به خواسته های خود فکر کنید تا به آن ها دست یابید. البته استفاده از نیروی فکر جایگزینی برای عمل نیست، بلکه استفاده صحیح از ذهن ما را قادر می سازد که با سهولت وسرعت بیشتر به اهداف خود دست پیدا کنیم.

*هدف داشتن: هدف داشتن جزئی از طبیعت ماست وهدف آن چیزی است که ما را همیشه در حرکت نگه می دارد مهم تر ازهمه ماهیت آن هدف است. چون مهم ترین چیز رسیدن به هدف نیست بلکه یاد گرفتن ورشد کردن در خلال راه است.

*حذف محدودیت ها: تنها چیزی که موفقیت ما را محدود می سازد تفکریست که به ما می گوید:” نمی توانی موفق شوی” با هر محدودیتی که برای خود قرار می دهیم ، مسولیتی تازه برای خود ایجاد می کنیم. دور ریختن برچسب هایی که به خود آویزان کرده ایم نخستین گام به سوی خوب زیستن است.

*قانون  کاشت وبرداشت: با تو همانگونه رفتار خواهد شد که تو با دیگران رفتار کرده ای. هرچه بکاری همان را پس می گیری. جهان هستی منصف وعادل است. برداشت امروز ما از زندگی حاصل کاشته های دیروز ماست.

*تلاش فراموش نشود: ما نیاز به تلاش داریم زیرا طبیعت ما آن را “طلب” می کند . زیرا تلاش ، امتیاز واشتیاق انسان برای یادگیری، خود آزمایی، آزمایش وتجربه است . اشتباه اغلب مردم اینجاست که تنها برای رسیدن به اهداف نهایی کار می کنند ونه برای لذت بردن از کار کردن وبه همین خاطر است که وقتی به اهداف مورد نظر خود نمی رسند دچار یاس وافسردگی می شوند.

 

“مهم مهم مهم”

آیا احمقانه نیست تمام نگرانی های چند سال آتی را باخود حمل کنیم وتازه متعجب باشیم که چرا زندگی اینگونه دشواراست؟ ما برای 24ساعت زندگی امروز طراحی شده ایم ونه بیشتر، نگرانی امروز برای مشکلات فردا دردی از ما دوا نخواهد کرد.

 

 

مثبت اندیشی وقران کریم

اگر بخواهیم سوره ای در قران کریم به عنوان سوره مثبت اندیشی انتخاب کنیم شاید سوره مبارکه ضحی یکی از بهترین انتخاب ها باشد چرا که سرتاسر این سوره درباره مثبت اندیشی ویاآوری نعمت هایی است که خداوند به انسان داده است.

ویا خداوند در سوره رعد می فرماید: همان کسانی که ایمان آورده اند ودلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد،آگاه باشید که دلها تنها به یاد خدا آرام می گیرد.

امام رضا(علیه السلام) می فرماید: به خداوند گمان نیک ببر زیرا خداوند عزوجل می فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم، اگر گمان او به من نیک باشد مطابق آن گمان با او رفتار می کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او رفتار می کنم (اصول کافی،ج 2،ص77).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن

Privacy & Cookies Policy