مرور رده

سن یا زمان مناسب ازدواج

سن ازدواج شامل معیارهای متعددی چون سن هیجانی، وضعیت بیولوژیک و شرایط عاطفی، عقلانی و اقتصادی می‌شود و برآیند این موارد نشان دهنده این است که فردی برای ازدواج آمادگی دارد یا خیر.

ازدواج یک موضوع سه لایه‌ای شامل

  • فرد
  • خانواده
  • اجتماع

است و هر زمان که یکی از این سه لایه نتواند به درستی عمل کند، نشان از این دارد که فرد برای ازدواج آمادگی ندارد.

همانگونه که گفته شد، برای موفقیت در ازدواج، رعایت سن مناسب ازدواج بسیار مهم است. متخصصان سن مناسب ازدواج را برای دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و برای پسران ۲۴ تا ۲۸ سال توصیه می کنند. معمولا اختلاف سن ۲ تا ۶ سال بین دختر و پسر برای ازدواج توصیه می شود.

سن را شاید باید سن عقلی، هیجانی، سن بیولوژِکی و حتی سن عاطفی و سن اقتصادی در نظر گرفت.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن

Privacy & Cookies Policy