مرور رده

بلوغ و نوجوانی

از نظر ما، دوره بلوغ و نوجوانی از سن 12 تا 18 سالگی میباشد. البته در اذهان عمومی سنین 12 تا 15 سالگی دوره راهنمایی تحصیل مطرح است. البته عواملی از قبیل وراثت، خانواده، وضعیت جسمانی، آب و هوا، تغذیه، فرهنگها و یا خود خانواده و حتی بهره هوشی در بلوغ موثر هستند. مهمترین وظیفه ما در تعلیم و تربیت، شناخت خصایص و ویژگیهای نوجوانان در دوران مذکور میباشد. در دوران بلوغ نوجوان از نظر :

  • بدنی
  • شناختی و ذهنی
  • عاطفی
  • اجتماعی
  • نیازها

در حال تغییر است. این روزها بیشتر از هر زمانی به توجه شما و روش صحیح هدایت و تربیت نیاز دارد.

مشاوره برای دوران بلوغ  و نوجوانی

رفتار با فرزندان در سن بلوغ چگونه است ؟ بسیاری از والدین تا زمانی که فرزندان دختر و پسرشان به سن بلوغ می رسند مشکل خاصی ندارند.

اما همین که فرزندانشان به دوران بلوغ وارد می شوند که این دوره تقریبا مصادف با دوره راهنمایی تحصیلی یا دوره اول متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش می باشد؛

تازه مشکلاتشان با بچه هایشان شروع می شود بچه های حرف گوش کن و مطیع دیروز حالا قد علم می کنند و سرکشی پیشه می نمایند. حال چه باید کرد. سعی می کنیم در یان سری مقالات شما را هر چه بیشتر با این دوارن آشنانماییم و در صورت نیاز به کمک و همفکری ما در هر لحظه ای می توانید با ما تماس بگیرید.

درخواست وقت مشاوره

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن

Privacy & Cookies Policy